[x] ปิดหน้าต่างนี้
S.K. Computer And Service
.:: สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง ::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
"ฮางโฮงน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย"
เมนูหลัก
เมนูเทศบาล
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ตรวจเช็คอีเมล์ได้ที่นี้
ค้นหาจาก google
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ใครคิดอย่างไร ส่งเสียง!

   ท่านต้องการให้ ทต.ฮางโฮง พัฒนางานในส่วนใดโดยเร็วที่สุด


 1. ถนน
 2. ไฟฟ้า
 3. น้ำประปา
 4. การโทรคมนาคม
 5. น้ำเพื่อการเกษตร  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์
ฮางโฮงน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย
 

พันธกิจ
 1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
 4. ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
 6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 8. ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ของประชาชน
 10. สร้างเสริมความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
สีประจำหน่วยงานเราคือ

สีฟ้า

คำขวัญตำบลฮางโฮง 
เลิศล้ำหมอนขิต แหล่งผลิตข้าวฮาง
งามวัฒนธรรมประเพณี   ถิ่นคนดีหนองหาร
การเกษตรเศรษฐกิจมั่นคง