[x] ปิดหน้าต่างนี้
S.K. Computer And Service
.:: สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง ::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
"ฮางโฮงน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย"
เมนูหลัก
เมนูเทศบาล
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ตรวจเช็คอีเมล์ได้ที่นี้
ค้นหาจาก google
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ใครคิดอย่างไร ส่งเสียง!

   ท่านต้องการให้ ทต.ฮางโฮง พัฒนางานในส่วนใดโดยเร็วที่สุด


  1. ถนน
  2. ไฟฟ้า
  3. น้ำประปา
  4. การโทรคมนาคม
  5. น้ำเพื่อการเกษตรแผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางสาววรุณี ตาลาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 08 7490 7426
Click ดูประวัติ
นายศิริชัย พลมีเดช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร 08 6233 7070
Click ดูประวัติ
นางสาวไพรวัลย์ ไชยนุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
08 6362 9796
Click ดูประวัติ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
Click ดูประวัติ
นายไกรกังวาล มูลทองสุก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร 08 6225 5997
Click ดูประวัติ
นางนิตยา อุปชาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 08 1729 0894
Click ดูประวัติ
นายยุทธศักดิ์ วงค์นะรัตน์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
เบอร์โทร 09 5190 8577
Click ดูประวัติ
นางสาวแววใจ เสนามนตรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 09 0189 9279
Click ดูประวัติ
นางสาวนพมาศ วิโรพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 06 3517 9919
Click ดูประวัติ
นางณัฐธิยา ไมแสนดี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร 08 6428 7959
Click ดูประวัติ
นางนภารัตน์ กัญญาพันธ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร 08 9642 4651
Click ดูประวัติ
นางสาวดาวละออง แก้วหล่อ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร 08 1262 1925
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อคำเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 09 2991 4008
Click ดูประวัติ
นายกิตติพงศ์ วงษ์รักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร 09 4541 3523
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร พิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร 093 3620460
Click ดูประวัติ
นายประดิษฐ อิ่มบุญสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 8564 0917
Click ดูประวัติ
นายจักรธร พรมภาพ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 08 1054 8554
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ขันจำปา
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์โทร 08 6222 0031
Click ดูประวัติ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
Click ดูประวัติ
นายประหยัด เกษรพันธ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร 08 4909 1185
Click ดูประวัติ
นางทิพยรัตน์ บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 08 7236 5419
Click ดูประวัติ
นายประเวช อุ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร 09 4919 9967
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ พรหมดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 6229 1762
นางสาวดอกฝ้าย วงศ์งาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 09 2730 8956
นายสีฟอง นามชเนตร
ภารโรง
เบอร์โทร 09 6881 5897
Click ดูประวัติ
นายพิชัย พองดวง
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์โทร 08 0011 0535
นางสาวจุฑาทิพย์ จำปาหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 09 8442 3539
นายมณีรัตน์ นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร 08 0758 3118
Click ดูประวัติ
นายอนุชา กิรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 08 6235 5234
Click ดูประวัติ
นายสันติ ศรีนา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 06 1078 3433
นางสาวกรรณิการ์ กรมแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 8551 6395
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สำนักปลัดเทศบาล
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
7 : หัวหน้าส่วนราชการ
8 : หน่วยตรวจสอบภายใน