ชื่อ - นามสกุล :นางนิตยา อุปชาคำ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 08 1729 0894
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :