ชื่อ - นามสกุล :นายศิริชัย พลมีเดช
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 08 6233 7070
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :