ชื่อ - นามสกุล :นายลม แสนเขียว
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลฮางโฮง
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 09 3512 2775
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกเทศมนตรีตำบลฮางโฮง